Hva er prosjektet?

Prosjektet: Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning

Prosjektet skal bidra til at universitet og høgskoler kan drive et systematisk arbeid for å sikre at flere studenter fullfører sin utdannelse og oppnår sin grad, i henhold til institusjonenes kvalitetskrav.

Tiltak overfor førsteårsstudentene vil stå sentralt i prosjektet for å øke studenters suksess i høyere utdanning.

Prosjektet skal jobbe for å fremme samarbeid og innsikt på tvers av institusjoner, fag og profesjon. Aktiviteten vill være forskningsbasert, men skal først og fremst ha en praktisk tilnærming ved deling av arbeidsmåter og tiltak.

Fokus vil være på:

    • å synliggjøre og utvikle metoder som lærestedene kan bruke for å identifisere utfordringer som medfører at studentene slutter.
    • å legge til rette for erfaringsdeling, med tiltak som fører til at studentene lykkes med sine studier det første studieåret, fordi det er så avgjørende for hele studieløpet.
    • å bidra til et nyansert bilde av hvem som faller fra og hvorfor de faller fra. Herunder vise egnede analyser av gjennomføringstall

Prosjektets navn

Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning er det fulle, og ved oppstart det eneste, navnet vi har på prosjektet. Vi ønsker oss et kortere navn, men har ikke funnet noe slikt navn enda.
I nettadressen og epost bruker vi nfye som står for noe slikt som Norges First Year Experience. Dette er hentet fra konferanseserier i USA og Europa som har First Year Experience i navnet. Disse konferansene har et fokus på det første året, men har egentlig samme mål som dette prosjektet. Kompetansedeling for å sikre studentenes suksess i høyere utdanning.
Vi tar gjerne imot gode korte navneforslag på prosjektet om det viser til det vi ønsker å få til eller/og er et fikst akronym. Send en epost med forslaget til nfye@uib.no.

Les prosjektbeskrivelsen her

 

Hopp til verktøylinje