Hva er nettverket?

Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning

Nettverket skal bidra til at universiteter og høgskoler kan drive et systematisk arbeid for å sikre at flere studenter fullfører sin utdannelse og oppnår sin grad, i henhold til institusjonenes kvalitetskrav.

Les vårt grunnlagsdokument her

Tiltak overfor førsteårsstudentene vil stå sentralt i nettverket for å øke studenters suksess i høyere utdanning.

Nettverket skal jobbe for å fremme samarbeid og innsikt på tvers av institusjoner, fag og profesjon. Aktiviteten vill være forskningsbasert, men skal først og fremst ha en praktisk tilnærming ved deling av arbeidsmåter og tiltak.

Fokus vil være på:

    • å synliggjøre og utvikle metoder som lærestedene kan bruke for å identifisere utfordringer som medfører at studentene slutter.
    • å legge til rette for erfaringsdeling, med tiltak som fører til at studentene lykkes med sine studier det første studieåret, fordi det er så avgjørende for hele studieløpet.
    • å bidra til et nyansert bilde av hvem som faller fra og hvorfor de faller fra. Herunder vise egnede analyser av gjennomføringstall.

Se vår introduksjonsvideo til Kompetansenettverket.

Nettverkets navn

Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning er det fulle, og ved oppstart det eneste, navnet vi har på nettverket. Vi ønsker oss et kortere navn, men har ikke funnet noe slikt navn enda.
I nettadressen og e-post bruker vi nfye som står for noe slikt som Norges First Year Experience. Dette er hentet fra konferanseserier i USA og Europa som har First Year Experience i navnet. Disse konferansene har et fokus på det første året, men har egentlig samme mål som dette nettverket. Kompetansedeling for å sikre studentenes suksess i høyere utdanning.
Vi tar gjerne imot gode korte navneforslag på prosjektet om det viser til det vi ønsker å få til eller/og er et fikst akronym. Send en e-post med forslaget til nfye@uib.no.