Prosjektledelse

En prosjektledelse med egne stillinger og eget budsjett

Prosjektet er satt opp med egne stillingsressurser og et eget budsjett for å sikre en kontinuerlig drift innenfor prosjektperioden, et likt tilbud til alle læresteder, en mulighet for alle læresteder til å være med og ikke minst sikre riktig kompetanse til å drive prosjektet.

Prosjektledelsens relasjon til styringsgruppen

  • Bistå styringsgruppen slik at denne kan ivareta sitt ansvar og sine oppgaver
  • Koordinere aktivitetene og gi styringsgruppen jevnlig informasjon om arbeidets
  • Forberede og legge frem saker til møter i styringsgruppen
  • Ivareta det operative ansvaret for intern kommunikasjon og informasjon i vedtatt kommunikasjonsplan
  • Foreslå og kvalitetssikre aktiviteter opp mot prosjektets overordnede mål, mandat og fremdriftsplaner
  • Foreta avklaringer med styringsgruppen om problemstillinger og uavklarte spørsmål i forbindelse med rammer trukket opp av styringsgruppen
  • Bistå styringsgruppen med prosjektplanlegging, skriving og design av prosesser relatert til framdriften i arbeidet
  • Ivareta det operative arrangementsansvaret for aktiviteter vedtatt avstyringsgruppen (f.eks. konferanser og workshops)

Harald Åge Sæthre er prosjektleder
Les mer om ansatte i prosjektet

Hopp til verktøylinje