Konferansen «Studenter som inkluderes lykkes bedre!»

Konferansen er utsatt til november/desember 2019

Ved fristen for å melde inn innlegg  3. september 2018 var det kommet for få forslag til å kunne skape den bredden vi trenger for å skape en like god konferanse, i 2018, som i Bergen desember 2017. Mye tyder på at en årlig konferanse blir for hyppig. For at konferansen skal bli best mulig er det nødvendig med bedre tid til planlegging og vi utsetter den derfor til 2019.

Her satser vi på å samle flest mulig av oss som på en eller annen måte arbeider for å tilrettelegge slik at studentene lykkes. Vi ønsker velkommen alle grupper av studenter og ansatte som ønsker å dele opplegg, forskningsresultater og ideer, som ønsker å lære av andre, og som vil oppdatere seg på hva som skjer rundt om i landet. De fleste vil arbeide ved et universitet, en høgskole eller en samskipnad, men vi ønsker også dere velkommen som arbeider med frafallsproblematikk i videregående skole, eller i andre sammenhenger.

Tema: Konferansen er åpen for alle innlegg som tar opp tema som er relevant for prosjektet,
men innlegg som har et fokus på å inkludere studentene, vil bli prioritert der prioritering blir nødvendig.

Størrelse: Målet er å samle 130-160 deltagere på denne konferansen og ha 3-5 paralleller under parallellsesjonene. Det vil med andre ord gå 3-5 presentasjoner samtidig.

Målgruppe: Utdanningsledere, studieadministrativt ansatte, forskere, bibliotekarer, universitetsledere, teknisk ansatte og studentene selv – egentlig hvem som helst som arbeider med å tilrettelegge for bedre gjennomføring i utdanningene. Arbeider du med frafallsproblematikk i andre sammenhenger som videregående skole, vil vi også tro du vil få et bra utbytte av denne konferansen.

Nettverksbygging: Et viktig mål med konferansen er at deltagerne utveksler informasjon i formelle og uformelle sammenhenger. Vi kommer til å legge til rette for at personer med lignende oppgaver/interesser skal møte hverandre tidlig på konferansen.

Veiledning til deg som vil holde innlegg på Konferansen