Konferansen «Studenter som inkluderes lykkes bedre!»

21.-22. november 2018 i Tønsberg
——-
Call for papers 3.september

Dette er årskonferansen til prosjektet: Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning.
Her satser vi på å samle flest mulig av oss som på en eller annen måte arbeider for å tilrettelegge slik at studentene lykkes. Vi ønsker velkommen alle grupper av studenter og ansatte som ønsker å dele opplegg, forskningsresultater og ideer, som ønsker å lære av andre, og som vil oppdatere seg på hva som skjer rundt om i landet. De fleste vil arbeide ved et universitet, en høgskole eller en samskipnad, men vi ønsker også dere velkommen som arbeider med frafallsproblematikk i videregående skole, eller i andre sammenhenger.

 

Viktige frister:
3. september:         Frist for å melde inn innlegg (Veiledning og skjema)
20. september:       Ferdig program  / Melding om aksepterte innlegg
9. oktober:               Påmeldingsfrist
20. -21. november: Konferansen

Tema: Konferansen er åpen for alle innlegg som tar opp tema som er relevant for prosjektet,
men innlegg som har et fokus på å inkludere studentene, vil bli prioritert der prioritering blir nødvendig.

Størrelse: Målet er å samle 130-160 deltagere på denne konferansen og ha 3-5 paralleller under parallellsesjonene. Det vil med andre ord gå 3-5 presentasjoner samtidig.

Målgruppe: Utdanningsledere, studieadministrativt ansatte, forskere, bibliotekarer, universitetsledere, teknisk ansatte og studentene selv – egentlig hvem som helst som arbeider med å tilrettelegge for bedre gjennomføring i utdanningene. Arbeider du med frafallsproblematikk i andre sammenhenger som videregående skole, vil vi også tro du vil få et bra utbytte av denne konferansen.

Nettverksbygging: Et viktig mål med konferansen er at deltagerne utveksler informasjon i formelle og uformelle sammenhenger. Vi kommer til å legge til rette for at personer med lignende oppgaver/interesser skal møte hverandre tidlig på konferansen.

Veiledning til deg som vil holde innlegg på Konferansen