Tagged: Det helhetlige tilbudet

En innføring i digitalt mottak

Geir Sand Nilsen, Gründer av Differ.chat HANDELSHØYSKOLEN BI   I 2015 begynte vi et lite prosjekt for å utvikle morgendagens teknologi for høyere utdanning. Utgangspunktet var rapporten BI2020 og et mål om å øke...

Et forebyggende foredrag for nye studenter

Skrevet av Line Fleischer, rådgiver i Sammen Råd & Karriere Sammen Råd & Karriere og SPH (Studentenes psykiske helsetjeneste) jobber i direkte kontakt med studentene gjennom kurs, veiledninger og terapi. Våre tilbud er for...

Bibliotek som soial arena og møteplass for nye studenter

Skrevet av Ingunn Rødland, Bibliotek for realfag, Universitetsbiblioteket i Bergen Det har lenge vært kjent at hvordan studenter mestrer første semester og studieår er viktig med tanke på om de gjennomfører et planlagt studium....

P-25 Mottak og førsteårsseminar, men hva så?

Tirsdag kl. 14.15-15.15 i Seminarrom A/B Merete Ræstad, Høgskolen i Sørøst-Norge (USH) Ræstad er førsteamanuensis ved Institutt for realfag og industrisystemer ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der hun nylig fått ansvaret for rekruttering og studenttilfredshet....

A-17 Lavterskeltilbud – hvordan når vi studenter som sliter?

Tirsdag kl. 9.00-10.00 i Seminarrom E Øystein Strømsnes, Studentinord Strømsnes med bachelor i statsvitenskap og journalistikk. Tidligere frikjøpt studentleder og satt som studentrepresentant i universitetstyret i to år. Ansatt som studentvert i Studentinord avdeling...

A-18 Evaluering av helheten i andre semester

Kristine Lysnes, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen Lysnes er studieveileder på Matematisk institutt, UiB, med ansvar for bachelor- og masterstudentene i matematikk og statistikk. Oppsummering Vi har i altfor liten grad evaluert hvordan emner...

Hopp til verktøylinje