Tagged: Evalueringer

0

Tableau

Skrevet av Øyvind Hjuring Mikalsen (Universitetet i Tromsø) Teksten kan også leses som pdf her (lettere å se figurene). Hva er Tableau? Tableau er et analyse- og rapporteringsverktøy som Ceres har anskaffet for universitets-...

0

A-18 Evaluering av helheten i andre semester

Kristine Lysnes, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen Lysnes er studieveileder på Matematisk institutt, UiB, med ansvar for bachelor- og masterstudentene i matematikk og statistikk. Oppsummering Vi har i altfor liten grad evaluert hvordan emner...

0

P-5 Prosjekt God Start

Lenke til presentasjonen Isabelle Gabarro og Maren Rotmo, Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) Gabarro studere siste året på master i rådgivningsvitenskap på NTNU. Tidligere har Gabarro arbeidet for og med studenter, som...

0

A-1 Studieforberedende kurs – på godt og vondt

Lenke til presentasjonen Maija Heinilä og Thorvald T. Abrahamsen, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Heinilä er seksjonssjef for Studentstøtte og karrieretjenester. Seksjonen har følgende kjerneoppgaver: studentrådgivning, karrieretjenester, timeplan og rom, tilrettelegging for funksjonsnedsettelse og studiemestring....

1

Tiltak for å forebygge frafall ved NMBU

Skrevet av Bodil Norderval, Johan Daniel Berlin og Katarina Klarén På seminaret Få organisasjonen med fikk vi innblikk i hvordan institusjonene arbeider med frafall, både med hensyn til konkrete tiltak og generelt. Diskusjoner og...

0

Fokusgrupper som evalueringsmetode

Thomas Vikestad Kalvik, Seniorkonsulent Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen I de siste årene har vi på Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet (UiB) hatt god erfaring med bruk av fokusgrupper for å evaluere og få innblikk...