Tagged: Fagtilbud

0

P-11 God forventningsavklaring – mindre fråfall?

Lenke til presentasjonen Gunhild Sølvberg, Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Sogndal Sølvberg jobbar som rådgjevar med studentmobilitet/internasjonalisering. Ei av arbeidsoppgåvene er tilrettelegging av Orientation Programme for utanlandske studentar, som inkluderar samarbeid med andre som...

0

A-9 En studie av fenomenet studenters motivasjon

Lenke til presentasjonen Andreas Hagen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Hagen er rådgiver på NTNU i Gjøvik. Han er masterstudent i karriereveiledning. Oppsummering Masteroppgave med fokus på studenters motivasjon. Det vil bli belyst motivasjonsteorier og...

0

Førstesemestertiltak for Nautikk – Utsiraturen

Skrevet av Elin Siglen, HVL Ved Høgskolen Stord/Haugesund utarbeidet man høsten 2016 en oversikt over førstesemestertiltak på de ulike studieprogrammene. De siste tre årene har nautikkstudiet både hatt lavt frafall første semester og høy...

0

I forkant av semesterstart ved MN

Tone Stokka, studieseksjonen Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, Universitetet i Bergen I perioden etter at søknadsfristen til samordna opptak har gått ut, og fram til studentane får svar på søknaden sin har dei behov for meir...

1

Totalrenovering av Studiestart

Trude Skjønhaug Larsen Studiesjef BI Handelsehøyskolen Hva skal egentlig til for at våre heltidsstudenter gjennomfører studiet sitt på normert tid? Dette var spørsmålet som ble utgangspunktet for en totalrenovering av Studiestart 2016. Studiestart er...