Tagged: Infrastruktur og servicetilbud

Bibliotek som soial arena og møteplass for nye studenter

Skrevet av Ingunn Rødland, Bibliotek for realfag, Universitetsbiblioteket i Bergen Det har lenge vært kjent at hvordan studenter mestrer første semester og studieår er viktig med tanke på om de gjennomfører et planlagt studium....

Samarbeid om akademisk dannelse

Ingeborg Marie Jensen, spesialbibliotekar, koordinator ved Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket, UiS Flere studieprogram ved Universitetet i Stavanger har valgt å samarbeide med Studieverkstedet og Universitetsbiblioteket om kurs og seminarer for førsteårsstudentene, noen allerede fra aller første...

A-1 Studieforberedende kurs – på godt og vondt

Lenke til presentasjonen Maija Heinilä og Thorvald T. Abrahamsen, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Heinilä er seksjonssjef for Studentstøtte og karrieretjenester. Seksjonen har følgende kjerneoppgaver: studentrådgivning, karrieretjenester, timeplan og rom, tilrettelegging for funksjonsnedsettelse og studiemestring....

Hopp til verktøylinje