Tagged: Mottak og førstesemester

0

ST3 – «Tre mentorprogram, ett emne»

«Tre mentorprogram, ett emne»: Utvikling og gjennomføring av felles opplæring ved et innføringsemne for studentmentorer på 5 studiepoeng Tid: Rom: Halvard Øysæd, Universitetslektor ved Fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder Sara...

0

P7 – Internationale studerendes kulturelle tilpasning og karriere

Internationale studerendes kulturelle tilpasning og karriere Tid: Rom: Katrine Sonnenschein, Førsteammenuensis, BI Norwegian Business School. Katrine Sonnenschein er førsteammenuensis på BI Norwegian Business School, Institutt for Ledelse og Organisasjon, Campus Trondheim. PhD-titel: ‘Diverse Stakeholders’...

0

P1 – Erfaringer med Studentpakken ved OsloMet

Erfaringer med Studentpakken ved OsloMet Tid: Rom: Asta Øvsthus Kristiansen, Oslo Metropolitan University – Storbyuniversitetet Anne Berit Walter, Oslo Metropolitan University – Storbyuniversitetet Asta Ø. Kristiansen er koordinator for Studentpakken og jobber i Utdanningsavdelingen....