Tagged: Tilrettelegging og informasjon

0

P-11 God forventningsavklaring – mindre fråfall?

Lenke til presentasjonen Gunhild Sølvberg, Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Sogndal Sølvberg jobbar som rådgjevar med studentmobilitet/internasjonalisering. Ei av arbeidsoppgåvene er tilrettelegging av Orientation Programme for utanlandske studentar, som inkluderar samarbeid med andre som...

0

A-9 En studie av fenomenet studenters motivasjon

Lenke til presentasjonen Andreas Hagen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Hagen er rådgiver på NTNU i Gjøvik. Han er masterstudent i karriereveiledning. Oppsummering Masteroppgave med fokus på studenters motivasjon. Det vil bli belyst motivasjonsteorier og...

0

Førstesemestertiltak for Nautikk – Utsiraturen

Skrevet av Elin Siglen, HVL Ved Høgskolen Stord/Haugesund utarbeidet man høsten 2016 en oversikt over førstesemestertiltak på de ulike studieprogrammene. De siste tre årene har nautikkstudiet både hatt lavt frafall første semester og høy...

0

I forkant av semesterstart ved MN

Tone Stokka, studieseksjonen Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, Universitetet i Bergen I perioden etter at søknadsfristen til samordna opptak har gått ut, og fram til studentane får svar på søknaden sin har dei behov for meir...