Tall – statistikk  – frafall

Hvordan er gjennomføringen i høyere utdanning?
På denne siden finner dere aktuelle lenker og rapporter om gjennomføring på studier i høyere utdanning.

Generelt
Tall som gjelder hele sektoren

SSB sine tall  på fullføring innen 8 år

DBH sine søkbare tabeller

STAR – FS – Tableau
Her har alle læresteder personer med tilgang og innsikt til STAR.

Se Ideas2evidence sin rapport om studentflyt og frafall fra september 2017

Læresteder
Rapporter og lenker som er utformet lokalt

Høgskulen på Vestlandet har laget en rapport som heter

«Gjennomstrøyming og fråfall ved Høgskulen på Vestlandet». Les mer. Juni 2020

Studieløp og mobilitet–en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo  2011 Les mer

 

Klikk her for en oversikt over tekster her på nettverket om temaet «Statistikk og analyse»