Tråd 2: Å være student – noe som må læres: digitale verktøy