Tråd 3: Tall, statistikk og evalueringer

Å kunne hente ut gode statistikker over hva som skjer med studentene er viktige verktøy i vårt arbeid. Under denne tråden finner dere innlegg som viser hvor og hvordan man kan hente ut data og/eller konkrete undersøkelser som er gjort.

P2 – Frafall -en analyse av studieprogrammene ved NT-fak

Marianne Iversen, Hilja Huru

UiT – Norges arktiske universitet

 

P3 – Gjennomstrøyming og fråfall ved Høgskulen på Vestlandet

Øystein Backelin

Høgskulen på Vestlandet

 

P4 – Frafall og fullføring – hva forteller tallene?

Ingrid Susanne Andersen

Universitetet i Agder

 

Tilbake til oversikten over alle parallellsesjonene