Video av Del 1 og Chat og Padlet av Nettsamlingen 11. juni kl. 12 – 14

Tilbake til hovedsiden for denne nettsamlingen

VIDEO, CHAT, PRESENTASJONER OG PADLET

NETTSAMLING 11. juni KL. 12 – 14
Mottak og psykososialt læringsmiljø høstsemester 2020

Se på video av nettsamlingen

I løpet av samlingen ble det tatt opp ulike tema, men grovt sett finner dere temaene i tid slik:
00.00 – 04.58 Introduksjon og presentasjon av tema og innledere

 • 04.58 Siw Huatorpet fra INN presenterer seg selv, sin  bakgrunn, og kort om hva hun skal snakke om
  • 06.30 Pedagogiske verktøykasse
  • 07.45 Ressurser: psykososiale miljø og råd til sanntidsundervisning på Zoom
  • 08.56 Ressurser: Ideer til studentaktivitet på Canvas og Zoom
  • 09.23 Hvordan jobber vi frem mot studiestart?
  • 09.57 Webinar INNStart høsten 2020
  • 11.17 Hvordan øke tilgangen til gode læringsrom?
  • 12.57 Hvorfor tilrettelegge for gode gruppeprosesser?
  • 13.53 Hvordan tilrettelegge for gode gruppeprosesser?
  • 20.40 Spørsmålsrunde
  .
 • 25.47 Nora-Marie Brattebø fra NTNU presenterer seg selv, sin bakgrunn, og kort om hva hun skal snakke om
  • 29.14 Planlegging av mottak høst 2020
  • 30.31 Kort om NTNU
  • 31.31 Mottak, opptak og timeplan i 2020
  • 35.16 Koordinering
  • 38.15 Konkrete aktiviteter
  • 39.42 Hva skjer etter semesterstart?
  • 40.23 Eksempler på ice-breakers
  • 40.53 Utfordringer
  • 43.16 Internasjonale studenter
  • 44.11 Spørsmålsrunde
  .
 • 48.59 Tine Blomfeldt fra SAMMEN Studentliv presenterer seg selv, sin bakgrunn, og kort om hva hun skal ta opp
  • 51.31 Hvorfor skal vi bry oss om studentfrivilligheten?
  • 53.27 Studenter vil være med å skape levende campus og mer aktivitet
  • 55.23 Hvordan vise frem tiltakene for å øke aktiviteten
  • 01.01.15 Utfordringer
  • 01.03.20 Løsninger
  • 01.07.00 Spørsmålsrunde
  .
 • 01.12.13 Sekretariatsleder Harald Åge Sæthre takker alle som bidro til nettsamlingen og forteller om hva som skjer i nettverket i 2020
  .

Se Zoom-chat
Padlet – Mottak og psykososialt læringsmiljø høstsemester 2020
Presentasjon fra Blomfeldt
Presentasjon fra  Brattebø
Presentasjon fra Huatorpet