Video av Del 1 og Chat og Padlet av Nettsamlingen 14. mai kl. 12 – 14

Tilbake til hovedsiden for denne nettsamlingen

VIDEO, CHAT, PRESENTASJONER OG PADLET

NETTSAMLING 14. mai KL. 12 – 14
HVORDAN GJENNOMFØRE MOTTAK AV NYE STUDENTER I KORONATIDER?

Se på video av nettsamlingen

I løpet av samlingen ble det tatt opp ulike tema, men grovt sett finner dere temaene i tid slik:
00.00 – 09.20 Introduksjon og presentasjon av tema og innledere

 • 09.20 Seniorrådgiver Bente Ringlund Bunæs i UHR-sekretariatet forteller om innspill som UHR har gitt til KD
  • 09.20 Bunæs presenterer seg selv
  • 12:00 Oppdrag til UHR
  • 12.46 Prosess i UHR
  • 13.38 Hovedbudskap
  • 14.50 Om semesterstart
  • 21.10 Risikomomenter
  • 23.05 Spørsmålsrunde
  .
 • 28.52 Seniorrådgiver Tonje Dahlbak forteller om velkomstseremoni og fadderordning ved OsloMet
  • 29.07 Dahlbak presenterer seg selv
  • 30.24 Informasjon: Korona og GDPR
  • 31.19 Informasjon: Tiltak
  • 32.54 Studiestarten: Hva vet vi
  • 33.49 Oppmøte og faglig: Starten og faglig-sosialt
  • 35.37 Fadderordningen
  • 36.25 Fadder kick-off og fadderopplæring
  • 37.31 Fadderordningen i mindre grupper
  • 39.04 Utfordringer med fadderordningen
  • 40.13 Ideer
  • 41.11 Velkomstseremoni og konsert
  • 42.35 Utfordringer med semesterstart 2020
  • 53.50 Spørsmålsrunde

Se på Chatten
Se på Padlet-veggen
Presentasjon fra Bunæs
Presentasjon fra Dahlbak