Bli med!

Utdanningsledere, Studieadministrativt ansatte og studenttillitsvalgte er de sentrale målgruppene, men prosjektet retter seg mot alle i høyere utdanning som har et ansvar for å tilrettelegge for at flere studenter lykkes med studiene sine. Dette skal ikke være et sted for utvikling av de reint fagdidaktiske sidene av undervisningen, men være et sted for å tilrettelegge rammen rundt undervisningen, slik at gode didaktiske opplegg skal ha de beste muligheter til å fungere.

Målgruppe og arbeidsfelt
De viktigiste målgruppene i prosjektet er:

  • Utdanningsledere
  • Studieadministrativt tilsatte
  • Studenttillitsvalgte Les mer
  • Faglige ansatte som er opptatt av eller arbeider med helheten i læringsmiljøet
  • Rådgivere i studentsamskipnader
  • Ansatte på bibliotek og læringssenter i tilknyttning til høyere utdanning

Registrering
Vi ønsker at alle som er interessert i prosjektet skal registrere seg som deltakere, slik at vi vet hvem som har noe å bidra med, trenger input til utfordringer de sliter med eller bare ønsker å vite hva som rører seg i feltet. Alle som har lyst kan derfor registrerer seg i prosjektet, uavhengig om de er ansatt i en organisasjon som bidrar økonomisk eller ikke.

Registreringen henviser til informasjon under fanen «Temaområder», det kan derfor være lurt å ha denne siden tilgjengelig i et eget vindu under registreringen.

Trykk her for å registrere deg

Hopp til verktøylinje