Bli med!

Utdanningsledere, Studieadministrativt ansatte og studenttillitsvalgte er de sentrale målgruppene, men nettverket retter seg mot alle i høyere utdanning som har et ansvar for å tilrettelegge for at flere studenter lykkes med studiene sine. Dette skal ikke være et sted for utvikling av de reint fagdidaktiske sidene av undervisningen, men være et sted for å tilrettelegge rammen rundt undervisningen, slik at gode didaktiske opplegg skal ha de beste muligheter til å fungere.

Målgruppe og arbeidsfelt
De viktigiste målgruppene i nettverket er:

  • Utdanningsledere
  • Studieadministrativt tilsatte
  • Studenttillitsvalgte (Les mer)
  • Faglige ansatte som er opptatt av eller arbeider med helheten i læringsmiljøet
  • Rådgivere i studentsamskipnader
  • Ansatte på bibliotek og læringssenter i tilknyttning til høyere utdanning

Registrering
Vi ønsker at alle som er interessert i nettverket skal registrere seg som deltakere, slik at vi vet hvem som har noe å bidra med, trenger input til utfordringer de sliter med eller bare ønsker å vite hva som rører seg i feltet. Alle som har lyst kan derfor registrerer seg i nettverket, uavhengig om de er ansatt i en organisasjon som bidrar økonomisk eller ikke.

Trykk her for å registrere deg